Manual

  1. Söka artiklar
  2. Köpa artiklar
  3. Ladda upp artiklar från fil
  4. Mina uppgifter

Söka artiklar

Ifrån startsidan kan man direkt söka artiklar. Skriv in det artikelnummer eller den benämning du vill söka efter, för att förfina sökningen kan även märke och land anges. Blir resultatet stort kan man genom att klicka på ”Nästa sida” stega sig framåt.

Köpa artiklar

Om du hittar artikeln som du söker och önskar köpa denna så ska du klicka på artikelnumret. Ett förifyllt beställningsformulär visas. Klicka sedan på knappen Skicka förfrågan, ett e-mail skickas till säljaren och uppgifterna som skickats visas på skärmen. Affären görs sedan upp mellan "säljaren" och "köparen". Man kan även klicka på företagsnamnet för den gällande artikeln och få mer information om säljaren, bl.a. telefonnummer om man föredrar att ringa till säljaren.

Ladda upp artiklar från fil (Kräver inloggning)

Det finns två alternativ vid uppladdning av artiklar från en fil.

Alternativ 1

Fil utan märkeskod

Filen innehåller som rubriken säger ingen märkeskod utan den måste anges vid uppladdningstillfället. Endast artiklar för en viss märkeskod kan laddas upp åt gången, befintliga artiklar på den aktuella märkeskoden raderas och ersätts med nya artiklar. Artiklar i filen med noll i antal ignoreras.

Alternativ 2

Fil med märkeskod

Alternativet används då man vill underhålla hela sin artikeldatabas med en och samma uppladdning. Filen kan innehålla artiklar med olika märkeskoder som anges i filen på artikelnivå. Vid uppladdning raderas hela artikeldatabasen och ersätts med artiklar från den aktuella filen. Fördelarna är att man bara behöver hålla en fil uppdaterad samt göra en uppladdning för att uppdatera hela databasen.

Filerna skiljer sig inte mycket åt. Här följer en beskrivning av dessa.

Fil utan märkeskod

Skapa en fil i programmet Excel och ställ upp den enligt bilden nedan.

Spara sedan filen som CSV (semikolonavgränsad) och sen är filen klar för att laddas upp via hemsidan.

Fil med märkeskod

Skapa en fil i Excel enligt ovan men utöka med ett fält till, där du anger märkeskoden t.ex. SA för SAAB. Märkeskoder som inte känns igen vid inläsning ersätts med ÖVR (står för övrigt).

Mina uppgifter (Kräver inloggning)

Från startsidan, klicka på knappen Profil. Skriv in gällande uppgifter och klicka på knappen Spara. E-post fältet måste innehålla en giltig adress, annars kommer inte eventuella beställningar fram